İçeriğe geç
Anasayfa » Dijital Ürün Portföyünüz İçin API Stratejinizi Tasarlayın

Dijital Ürün Portföyünüz İçin API Stratejinizi Tasarlayın

Hantal uygulamalar ve monolitik mimariler, yenilikçi iş modelleri ile çalışmak isteyen işletmelerin dijital dönüşümünü engellemektedir. İşletmelerin mevcut uygulamalarına yıllardır devam eden yatırımlar yerine, dijital dönüşümlerini gerçekleştirerek ürün geliştirme süreçlerinde çevik olabilmeleri için gerekli API stratejisini nasıl tasarlayabileceklerini beraber inceleyelim.

Görsel: HeadwayUnsplash

İşletmelerin yeni nesil mimari ve teknolojik yeteneklerden yararlanmasını sağlayan, gerçek zamanlı verileri kullanan, ölçeklenebilir ve esnek uygulamalardan oluşan dijital ürün portföyü, dönüşümde başarılı sonuçlar için anahtar öneme sahip olabilir. Sistemleriniz arasındaki iletişimi geliştirirken, partnerlerinizin iş yeteneklerinizi ve verilerinizi kullanarak hizmetlerinize erişebilmesi ve stratejik iş birlikleri geliştirerek farklı kanallar üzerinden müşterilerinize ulaşabilmesi için etkili bir APl stratejisini hayata geçirmelisiniz. Günümüz ekosistemlerini birbirine bağlayan API’leri doğru iş modellerinde kullanan işletmeler; maliyetlerini düşürmekte, verimliliklerini artırarak yenilik ve büyüme için kârlı ortaklıklar kurabilmektedirler.

2019 Gartner API Kullanımı ve Stratejisi anketine göre katılımcıların %98’i ya şimdi APl’leri kullanmakta ya da gelecek yıl APl’leri kullanmayı planlamaktadır. Dijital dönüşüm yol haritasının belirlenmesi ve dönüşümün doğru kurgulanmış API stratejisi ile sürdürülmesi her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır.

API Stratejiniz ile İşletmeniz İçin Fırsatlar Yaratın

Veri stratejisinde stratejik iş birliklerine önem veren işletmeler, yeni ürünler ve dijital kanallar oluşturmak ve operasyonel verimliliği artırmak için API’leri kullanmaktadır. Otomotiv endüstrisinde API’ler, verimlilik ile ilgili ayrıntıları, sürüş istatistiklerini, rota bilgilerini ve gerçek zamanlı uyarıları gösterge tablolarına yerleştirmek için kullanır. Perakende sektöründe birçok markanın yer aldığı bir alışveriş platformunu pazar yeri olarak konumlandırmak, envanteri izlemek ve tüketicilerin mağazalara kolayca erişebilmesi için de API’ler kullanılmaktadır. Finansal kuruluşlar ise müşteri verilerini muhasebe ve yatırım uygulamalarına entegre etmek, alternatif kanallar üzerinden hesap bilgilerine erişmek ve ödeme başlatmak için API’ler aracılığıyla hizmetlerini FinTech’lerle paylaşmaktadır.

Yüksek veri hacmine sahip geniş kitlelere hizmet veren şirketler, yeni nesil teknolojilerle katma değer yaratan girişimler ile iş birlikleri geliştirerek müşterileri için kişiselleştirilmiş çözümler sunabilir ve böylece hizmetlerini müşterilerine farklı kanallar üzerinden ulaştırabilir. Hatta API stratejisi, işletmelerin yer aldıkları ekosistemde rekabet içerisinde oldukları rakipleri ile kârlı iş birlikleri geliştirebilmelerine olanak sağlayabilir. Ayrıca mevcut iş süreçleri, dijital ürün sağlayıcılarının etkileşim içerisinde çalışmalarını gerektirebilir. Örneğin; salesforce.com iş ortaklarına API’ler ile çok sayıda çalışan ve müşteri uygulaması oluşturmaya teşvik eden yazılımcı dostu bir ekosistem sunmaktadır.

Yeni Nesil Yazılım Mimarileri ile Sürdürülebilir Dijitalleşmeyi Yakalayın

API’lerin bağlantı yeteneği, kurumların dijital dönüşümde ve birimler arası veri koordinasyonunun sağlanarak performans hedeflerini gerçekleştirmede birlik olmayı sağlamasının yanında işletmelerin yeni yeteneklere kolayca erişebilmesine de olanak tanır. Monolitik mimariye sahip yazılım projelerinin mikroservis mimarisine dönüştürülmesi için gereken servisler arası iletişimin API’ler ile sağlanması, büyük ölçekli projelerin daha çevik ve esnek bir yapıya dönüştürülmesine, geliştirme ve yaygınlaştırma süreçlerinin ve ölçeklendirmenin bağımsız bir şekilde yapılabilmesine, ürün geliştirme ekiplerinin karar verdiği teknoloji ile çalışabilmesine imkân sağlamaktadır. Böylece BT departmanınız, görevleri otomatikleştirerek ve geliştirmeyi hızlandırarak işletmenizin dijital dönüşüm yolculuğunda katalizör görevini üstlenebilir.

Müşteri Odaklı API Eylem Planınızı Oluşturun

API’ler ile büyük miktarlarda değer üretilebilmesi için işletmelerin onları en iyi nerede kullanabileceklerini belirlemeleri gerekir. Müşteri deneyimini analiz etmek, çoğu işletme kararında olduğu gibi API fırsatlarını belirlemenin de en iyi yoludur. API’leri geliştirmek için müşteri ihtiyaçlarını anlamak, mevcut veri ortamını analiz etmek ve veri transfer operasyonlarının sıklıkla yapıldığı arka uç sistemlerinin imkân ve kabiliyetlerini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu şartlar altında en iyi fırsatlar belirlendikten sonra, API sağlayıcıları hangi hizmetlerin sunulması gerektiğini ve kaç adet API’nin gerekli olduğunu belirleyebilir.

API Stratejinizden Gelir Akışı Elde Edin

Dijital ekosistem içerisinde yer alan herhangi bir projenin veya ürünün performansı için şüphesiz en önemli göstergelerden biri olan gelir akışı ile yazılım projeleri ve dijital ürünlerin işletmeler için sağladığı fayda kolayca ölçülebilir ve bu metrik sürdürülebilirlik için olmazsa olmazlardandır. API’leri bir gelir kaynağı haline getirebilmek için API’lerin yarattığı fırsatları sürekli olarak değerlendirmek ve aktif bir şekilde yönetmek gerekir. API stratejisinde gelir sağlayabilecek kaynaklar tanımlanmalı, finansal faydanın nasıl sağlanacağı belirlenmeli, gelirleri artırmak için gerekli planlama yapılmalı ve düzenli olarak gözden geçirilmeli, gerektiğinde revize edilmelidir. Finansal performansın API stratejisi ile nasıl desteklenebileceği değerlendirilmeli, API sağlayıcıları hangi gelir modelini kullanılacağını belirlerken API’lerin farklı kitleler için nasıl bir katma değer yaratacağı üzerine kafa yormalıdır.

API Stratejiniz ile Operasyonel Verimliliği Artırın

API stratejisi üretim sürecindeki verimliliği artırmayı kapsamalıdır. API’leri etkili bir şekilde kullanmak, geliştirmeyi basitleştirip hızlandırarak operasyon veya teknoloji maliyetlerini azaltır. Yazılım geliştiriciler için her bir süreci anlamak yerine, ihtiyaç duyduklarında kullanabilecekleri çok çeşitli veri erişim yeteneğine sahip standartlaştırılmış bir API kitaplığı oluşturulabilir. API kitaplığı ile servislerin sergilendiği bir vitrin geliştiren bir banka, geleneksel ürün geliştirme faaliyetlerine nazaran BT maliyetlerini yüzde 41 azaltmıştır.

Görsel: Carl Heyerdahl, Unsplash

 API Stratejiniz ile Yetenek Havuzunuzu Genişletin

API stratejinizi tasarlarken dijital ekosistem içerisinde kuracağınız stratejik ortaklıklar için işletmenize yeni bir bakış açısı kazandırmalısınız. Geliştireceğiniz ortaklıkları yeni iş modelleri ile çalışabilmek için birer fırsat ve kaynak ayıramadığınız güncel teknolojilere erişmek için vazgeçemeyeceğiniz bir imkân olarak görmelisiniz. Tüm bu fırsatlara erişim için API stratejinize finansman ayırmalı, geliştireceğiniz eylem planının hayata geçirilmesi ve yönetimi için koordinasyon sağlamalısınız. Aynı zamanda veri paylaşımının beraberinde getirdiği veri gizliliği ve güvenliğine yönelik ihtiyaçları, stratejinizi hayata geçirirken karşılamalısınız.

Sürdürülebilir API Stratejisi İçin Kullanımı Teşvik Edin

Her ürün veya hizmet gibi, başarılı bir API programı, titiz performans yönetimi ile desteklenen ve dikkatlice yönetilen bir benimseme kampanyası ile hayata geçirilmelidir. Sürdürülebilir API stratejisi için en iyi yaklaşımlar ilk müşteri ve geliştiricilerin pilot çalışmaları ile başlar, canlı ortamda çalışan değer üretimi ile ilerler ve ardından büyük bir kullanıcı hacmine ulaşmak için daha geniş benimseme hamlesi gerekir.

Yeniliğe meraklı ve zaman ayırmaya istekli pilot uygulamalar geliştirecek gönüllüleri bulmak önemlidir. API ekipleri, önceden tanımlanmış performans hedeflerini karşılayana kadar API prototipini sürekli olarak iyileştirmek ve yinelemek için proje ekipleriyle yakın bir şekilde çalışmalıdır. Bu ortak iş yapış şekli ile pilot uygulamaların canlı ortamlarda çalışan ürün ve hizmetlerde hayata geçirilmesi ve işletmenizin API stratejinizi benimsemesi ve geniş bir kitle tarafından uygulanması için bir ihtiyaçtır.

İşletmenizin API Performansını Takip Edin

API ekibiniz performans ölçümü için kullanıcı sayısı, kullanıcı türü ve istek sayısı gibi kullanım ve trafik ölçütlerine odaklanmalıdır. Bu, API’lerinizi kullanacak ekipler için hedeflenen iyileştirmeleri yapabilecek içgörüyü sağlar. Veri hatalarını veya API yanıt sürelerini izlemek, hedeflenen sonuçları yakalayıp yakalayamadığınızı test etmeye yardımcı olur. API performansını ölçen metrikler, ekiplerin bir bütün olarak API portföyünü yönetmesine izin vererek, hangi API’lerin desteklenip hangilerinin kullanımdan kaldırılacağına karar verebilmelerini sağlar. Bu tür düzenli değerlendirmeler gereksiz geliştirme ihtiyaçlarını azaltır ve API’lerin iyi organize edilmesini ve kolayca keşfedilebilir olmasını sağlar.

En kritik iş yeteneklerinizi ve verilerinizi hizmetlerinize dahil ettiğinizi ve bu yetenekleri APl’ler aracılığıyla erişilebilir hale getirdiğinizi düşünelim. Ancak dijital dönüşümü gerçekleştirebilmek için sadece APl’ler yeterli değildir. APl’lerinizi yönetmeli ve bunları dijital işinizi inşa edebileceğiniz, iş yeteneklerinizi paylaştığınız bir platformda bir araya getirmelisiniz. API stratejisi dijital çağda çok önemli bir yetenek olarak karşımıza çıkmaktadır, ancak yalnızca uygulanmasında ustalaşanlar değeri geleceğe taşıyabilmektedir.

Merkezi Yönetişim ve Organizasyon Modeli Oluşturun

Bir API ekibi ile merkezi bir yapı oluşturmak; işletme genelinde API’lere olan ihtiyacın analizinde, API tasarımı, geliştirmesi, kullandırılması süreçlerinin takip edilmesinde ve yönetiminde gereklidir. Takip edilen göstergelerin yardımıyla ekip, API geliştirme aşamasında yinelemeyi önlemek, yeniden kullanımı teşvik etmek ve geliştirici erişimini kolaylaştırmak için hazırlanacak bir katalog ile tanımlanmış tüm API’lerin sunumunu ve yönetimini gerçekleştirebilir. Etkili bir API ekibinin liderliği, stratejik API kararlarının (örneğin hangi API’lerin geliştirileceği veya çatışmaların nasıl çözüleceği hakkında) verilmesinde ve işletmenin veri paylaşımı için takip edeceği API stratejisinin uygulanmasında gerekli görülmektedir.

API stratejinizin dijital dönüşümünüze öncülük etmesini, ekosisteminiz içerisinde kullanılan en güncel teknolojileri yeni iş modelleriyle kullanmayı ve yeni iş birlikleri kurmayı istiyorsanız, stratejiniz için C-level bir sponsor bulabilir ve API ekibinizin doğrudan işletme yönetimine rapor vermesini sağlayabilirsiniz. API portföylerini yönetme deneyimine sahip liderler, gerekli yönetişim ve geliştirme yaklaşımını oluşturmak için önemli bir avantaja sahiptirler. Ayrıca işletmenin teknolojik kısıtlarına hâkim API ekibinin iş ihtiyaçlarını teknik gereksinimlere dönüştürerek ilgili gereksinimleri tanımlayabilmesi gerekmektedir. Yazılım mühendisleri ve deneyim tasarımcıları, ihtiyaçların ve kullanımının analizini yaparak API’leri güncel tutabilmeli ve bunları ürünlere ve sistemlere entegre edebilmelidir. Son olarak, ekibin etkin bir API programı yönetmesini istiyorsanız ekibi organizasyonunuz içerisinde konumlandırmanız, işletmenizin dijital dönüşümü benimsemesine yardımcı olacaktır.

Daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler için;

Winning in Digital Ecosystems (Digital/McKinsey: Insights)

Reshape the Data Design of Your APIs to Align with Your Integration Strategy (Gartner)

The API Strategy for Midsize Enterprises (Gartner)

Top 3 Trends in Application Architecture That Enable Digital Business (Gartner)

Top 10 Things CIOs Need to Know About APIs and the API Economy (Gartner)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir